on

Vào ngày 24/08/2019, Nishio-sensei đã vượt qua kỳ thi 7 Dan tại Nhật Bản.
Sensei là người thứ hai tại Nhật Bản đạt được 7 Dan khi bắt đầu tập kendo từ tuổi 52. Sensei là tấm gương về nỗ lực để chúng ta noi theo.
Hiệp hội Kendo Hà Nội xin chúc mừng Nishio-sensei vì kết quả lần này.

…………………………………………………………………………………

On August 24, 2019, Nishio-sensei passed 7 Dan in Japan. Sensei is the second person in Japan to achieve 7 Dan when he started his kendo practice from the age of 52. Sensei is an example that we all can learn from.
Hanoi Kendo Association would like to congratulate Nishio-sensei for the results this time!

44930135_2223636094587810_2762026530992291840_n

NISHIO SENSEI – 7 DAN. (Người đầu tiên bên phải )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s