1st KOREAN ASSOCIATION IN HANOI OPEN CHAMPIONSHIP 2017

Trong ngày 5/11/2017, Câu Lạc Bộ Kendo Hanoi Seikenkan đã tham gia giải đấu Kendo mở rộng lần thứ nhất tổ chức tại trường quốc tế Hàn Quốc ( 1st KOREAN ASSOCIATION IN HANOI OPEN CHAMPIONSHIP 2017). Giải đấu với sự quy tụ của nhiều tay kiếm giỏi và kinh nghiệm của Hà Nội tới…