SEMINAR WITH HANSHI 8 DAN & 7 DAN SENSEI

on

Trong ngày 25/3 vừa qua, hiệp hội Kendo Hà Nội đã vinh dự khi đón tiếp các thầy rất giỏi kiếm đạo tới từ Nhật Bản.

Thầy Shinotsuka – Hanshi 8 Dan huấn luyện Team cảnh sát Kanagawa, thầy Endo – Hanshi 8 Dan cựu HLV team cảnh sát Tokyo, vô địch giải 8 Dan toàn Nhật Bản năm 2008, thầy Hatori – Kyoshi 7 Dan & Cô Mori – Kyoshi 7 Dan.

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy và sự tập luyện hăng hái của tất cả các bạn hội viên đã tạo nên buổi Seminar thành công tốt đẹp.

Chân thành cảm ơn các thầy, cô và chúc các Sensei luôn dồi dào sức khoẻ.
……………………………………………………………………

In the past March 25, Kendo Hanoi Association honored to welcome Master Kendo from Japan.

Shinotsuka Sensei – Hanshi 8 Dan Training Kanagawa Police Team, Endo Sensei – Hanshi 8 Dan Former Tokyo Police Team Champion, 8th Japan All-Japan Champion 2008, Hatori Sensei – Kyoshi 7 Dan & Mori Sensei – Kyoshi 7 Dan. .

Under the enthusiastic guidance of the teachers and the enthusiastic work of all members made a successful seminar.

Thank all Sensei so much and wish the Sensei always good health.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s