SEMINAR 2017

Thứ 7 tuần này ngày 25/03/2017. Hiệp hội Kendo Hà Nội – H.K.A sẽ vinh dự khi được đón tiếp các thầy kiếm đạo rất giỏi tới từ Nhật Bản.

SHINOTSUKA – SENSEI, HANSHI 8 DAN

Huấn luyện viên team cảnh sát của tỉnh Kanawaga, một trong các cái nôi đã sản sinh ra nhiều danh kiếm như Miyazaki – Sensei, Takanabe – Sensei cả hai Sensei đều là học trò của thầy Shinotsuka.

ENDO – SENSEI, HANSHI 8 DAN

Cựu huấn luyện viên team cảnh sát Tokyo

Thầy đã vô địch giải đấu 8 Dan toàn Nhật Bản 2008, giải đấu dành cho các thầy có trình độ cao nhất trong kiếm đạo tại Nhật Bản.

HATORI – SENSEI, KYOSHI 7 DAN

MORI – SENSEI, KYOSHI 7 DAN

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s