SEMINAR WITH HANSHI 8 DAN & 7 DAN SENSEI

Trong ngày 25/3 vừa qua, hiệp hội Kendo Hà Nội đã vinh dự khi đón tiếp các thầy rất giỏi kiếm đạo tới từ Nhật Bản. Thầy Shinotsuka – Hanshi 8 Dan huấn luyện Team cảnh sát Kanagawa, thầy Endo – Hanshi 8 Dan cựu HLV team cảnh sát Tokyo, vô địch giải 8 Dan…

SEMINAR 2017

Thứ 7 tuần này ngày 25/03/2017. Hiệp hội Kendo Hà Nội – H.K.A sẽ vinh dự khi được đón tiếp các thầy kiếm đạo rất giỏi tới từ Nhật Bản. SHINOTSUKA – SENSEI, HANSHI 8 DAN Huấn luyện viên team cảnh sát của tỉnh Kanawaga, một trong các cái nôi đã sản sinh ra nhiều…