SUMMER SEMINAR 2014 WITH HATORI SENSEI 7 DAN, NAGAYAMA SENSEI 7 DAN AND TASEI SENSEI 6 DAN

Trong tháng 9 vừa qua CLB rất vinh dự khi đón tiếp 3 thầy tới từ Nhật Bản. Qua các buổi hướng dẫn trên sân, các thầy đã truyền thụ những kỹ năng keno cũng như là bài học cuộc sống rất bổ ích và giá trị với tất cả các hội viên trong CLB chúng ta.

Dưới đây là một vài bức ảnh trong đợt Seminar lần này.

10649898_1477021232582637_4236394488893846985_n

10689822_1477020765916017_1738955103594718815_n

10672257_1477020672582693_1713414351972027648_n

10626490_1477020665916027_2866086820958125970_n 10256903_1477020709249356_3605372929890941985_n 1888593_1477020725916021_8608601317178724919_n

10592658_1477020715916022_5468617405836534308_n 1150353_1477020659249361_1688379370215338874_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s