Ngoại khóa cuối tuần ngày 15/6/2014 tại Long Biên

Câu cá kết hợp giao lưu ăn uống giữa các thành viên thuộc CLB

 

10389543_474207899391897_5461483595937009762_n10382986_474207756058578_2456269357576414539_n10366251_475271849285502_3765556774386474604_n 984125_881785168505577_5863941551799093685_n 10308419_4418718881974_7894835301920375896_n 10372170_881784925172268_2651719785890206280_n

10330237_4418725602142_2119585536655238811_n

10366251_475271849285502_3765556774386474604_n

984125_881785168505577_5863941551799093685_n

10303177_475271152618905_8495784002786426866_n

1512839_4418684001102_7955573633385582416_n

10440905_4418723122080_3219901590855550903_n

10449898_881784795172281_4839462982658312726_n

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s